Thẻ: Công Ty Cổ Phần Tràng Tiền

Công Ty Cổ Phần Tràng Tiền Tuyển Dụng

Công Ty Cổ Phần Tràng Tiền Tuyển Dụng

Công ty Cổ phần Tràng Tiền tuyển dụng nhiều vị trí. Chúng tôi là đơn vị dẫn đầu về đầu tư, phát triển tòa nhà căn hộ cho thuê tại Trung tâm Thành phố Đà Nẵng. Tòa nhà căn...