Chính phủ quy định bảo hiểm y tế hiện nay bằng 4.5% mức lương cơ sở, nghĩa là lương cơ sở tăng thì mức đóng BHYT cũng tăng.

Bảo hiểm Y Tế có xu hướng tăng dần qua các năm và mới nhất là trước khi mức lương cơ sở vừa tăng lên vào đợt gần nhất trong năm nay thì bảo hiểm y tế 2019 được nhà nước thay đổi một số điều và bảo hiểm y tế năm 2020 sẽ còn thay đổi và tăng hơn.

Bảo hiểm y tế là bảo hiểm bắt buộc của Nhà Nước nhằm mục đích cung cấp dịch vụ y tế cho người lao động, và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Với việc thay đổi chính sách về BHYT trong những năm gần đây thì gần như hầu hết mọi người đều được tham gia BHYT. Được hỗ trợ đầy đủ về sức khỏe, viện phí, chi phí điều trị và các vấn đề liên quan khác nhờ Bảo Hiểm Y Tế.

 

Quy định về mức đóng bảo hiểm Y Tế 2019

Chính phủ quy định bảo hiểm y tế hiện nay bằng 4.5% mức lương cơ sở, vì vậy lương cơ sở tăng thì mức đóng BHYT cũng tăng.

Hiện nay, mức đóng Bảo Hiểm Y Tế theo hộ gia đình được quy định tại điểm G khoản 1 Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP.

Điều 2. bảo hiểm y tế

  1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, mức đóng BHYT hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:
  2. g) Mức đóng của tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Như vậy theo tính toán thì mức đóng BHYT 2019 cho hộ gia đình tăng cao nhất với người tham gia thứ nhất sẽ là tăng 4.500 VNĐ/tháng, và người tham gia BHYT thứ 5 trở đi có mức tăng thấp nhất 1.800 VNĐ /tháng.

Trước ngày 1/7 thì mức đóng BHYT theo hộ gia đình dành cho người đầu tiên là 4,5% mức lương cơ sở, tức 750.600 đồng/năm, 62.550 đồng/tháng. Từ 1/7, mức đóng sẽ được điều chỉnh lên 804.600 đồng/năm (tăng 54.000 đồng), tương đương 67.050 đồng/tháng (tăng 4.500 đồng/tháng).

Người thứ 2 có mức đóng bằng 70% so với mức đóng của người thứ nhất, 563.220 đồng/năm (tăng 38.800 đồng), tương đương mức đóng theo mỗi tháng là 46.935 đồng, tăng 3.185 đồng/tháng.

Người thứ 3 đóng còn bằng 60% mức đóng người thứ nhất, 482.760 đồng/năm, tăng 32.400 đồng/năm, tương đương mức đóng theo tháng là 40.230 đồng, tăng 2.700 đồng/tháng.

Người thứ 4 đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất, 402.300 đồng/năm, tăng 27.000 đồng/năm, tương đương mức đóng theo tháng là 33.525 đồng, tăng 2.250 đồng/tháng.

Người thứ 5 trở đi đóng chỉ còn bằng 40% so với mức đóng của người thứ nhất, 321.840 đồng/năm, tăng 21.600 đồng/năm, tương đương mức đóng theo tháng là 26.820 đồng, tăng 1.800 đồng/tháng.

 

Quyền lợi, mức hưởng BHYT 2019

Chi phí khám, chữa bệnh, thuốc thang hay các chi phí phát sinh tại bệnh viện dù cơ sở lớn hay nhỏ đều là một con số đáng kể. Với việc tham gia và có BHYT, thì bạn sẽ được hỗ trợ hoàn toàn hoặc một phần chi phí tùy vào các tuyến.

Trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến

Trường hợp hỗ trợ 100% chi phí

+ Các đối tượng thuộc Công An, Quân Đội

+ Cự chiến binh, người có công với cách mạng

+ Trẻ em.

+ Người thuộc vào diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội.

+ Người thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số – kinh tế khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo.

+ Người trong gia đình có cha mẹ đẻ là người có công với cách mạng hoặc là quan hệ vợ chồng, con liệt sĩ hoặc người nuôi dưỡng liệt sĩ.

+ Khám, chữa bệnh tại tuyến xã một lần thấp hơn 15% mức lương cơ sở (208.500 VNĐ)

+ Đối tượng tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (8.340.000 VNĐ).

Trường hợp hỗ trợ 95% chi phí

+ Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất vì sức lao động hàng tháng;

+ Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ trường hợp người được Bảo Hiểm Y Tế chi trả 100% chi phí;

+ Người nằm trong hộ gia đình cận nghèo.

Trường hợp hỗ trợ 80% chi phí

Các đối tượng khác không nằm trong diện hỗ trợ 100% và 95% chi phí.

Trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến

– Nếu điều trị tại tuyến trung ương sẽ được hỗ trợ 40% chi phí.

– Điều trị nội trú đến cuối năm 2020 sẽ được hỗ trợ 60% chi phí và 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 tại bệnh viện tuyến tỉnh;

– 100% chi phí điều trị tại bệnh viện tuyến huyện.

Đối với người sống tại xã đảo, huyện đảo; người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn đi khám không đúng tuyến thì vẫn sẽ được hưởng theo mức hưởng đúng tuyến.

Trên đây là các thông tin về Bảo Hiểm Y Tế năm 2019 được Việc Làm Đà Nẵng (ViecLamDaNang.Com) chúng tôi gửi tới bạn đọc, hi vọng sẽ giúp bạn nắm được các thông tin hữu ích về Bảo Hiểm Y Tế trong năm 2019 và BHYT 2020.

 Chia sẻ